• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Poradenstvo

V tejto časti by sme chceli majiteľov vysokozdvižných vozíkov upozorňovať na najčastejšie poruchy vozíkov, ich odstraňovanie a predchádzanie väčším škodám.

Rada pre začiatok

  • Pre spoľahlivú prevádzku vysokozdvižného vozíka odporúčame raz týždenne skontrolovať : nahustenie pneumatík, čistotu hrubého čističa paliva, napnutie klinového remeňa a čistotu chladiča.

Prehrievanie motora

  • Najčastejšou príčinou tejto poruchy je uvolnený klinový remeň. Stačí otvoriť kryt motora apri zastavenom motore sa pokusiť rukou otočiť vetrakom chladenia. Zväčša je úplne volný.Táto porucha má aj za následok slabé dobíjanie akumulátora a skoré opotrebovanie motora! Ďalšou častou príčinou je nadmerne znečistený chladič chladiacej kvapaliny.

Nestabilita vozíka

  • Veľka vôľa v riadiacej náprave a servovalci riadenia. Často sú na vine aj podhustené pneumatiky.

Slaba účinnosť bŕzd

  • Táto porucha sa vyskytuje u vysokozdvižných vozíkov typového označenia DVHM a DV a najčastejšouporuchou je nadmerné množstvo oleja v prevodovke a diferenciály.Väčšinou sa tak stane ak niekde olej uniká a vodič pri častom (dosť zložitom) doplneníoleja nedodrží mierkov stanovené množstvo a "preleje".

Nedobíjanie akumulátora

  • Už sme hovorili o uvolnenom klinovom remeni a pridáme si ďalšiu častu poruchu, a to vadný alternátor, ten sa zvätša pokazí tak, že sa na vysokozdvižnom vozíku zvára. U niektorých zákazníkov je bežnou praxou pri výrobe, že sa vyrábané kusy zvárajú priamo naložené na vysokozdvižnom vozíku.Ďalším častým neduhom je odpájanie akumulátora pri naštartovanom motore.

Slabý "ťah" vozíka

  • Najčastejšou príčinou je nedostatok oleja v prevodovke. Často prevodovka "odíde" z dôvodu jej preťažovania. Veľa majiteľov používa vysokozdvižné vozíky na ťahanie ťažkých nákladov. Vysokozdvižný vozík je pracovný stroj na prepravu nákladu, nie na jeho ťahanie, nie je to ťahač.

Zlý chod motora

  • Hlavne u starších vysokozdvižných vozíkov je najčastejšou príčinou znečistená palivová nádrž a následne palivové filtre. Častým javom je aj voda v palive.